SAR Report

Society


 

     
 
Name
Address
   
SMT. MEMUNA DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
SALEEM KHAN DESHWALI COLONY, MAKRANA, DIST. NAGAUR (RAJ.)
LAL MOHAMMAD KHAN DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
AZIZ KHAN SIPAHIYOO KA MAHALLA, PARBATSAR, DIST - NAGAUR (RAJ.)
SMT. SULTANA BANO SIPAHIYOO KA MOHALLA, PARBATSAR, DIST. - NAGAUR (RAJ.)
SMR. SAIDA AKTHAR DESHWALI COLONEY, MAKRANA, DIST. NAGAUR (RAJ.)
BADU KHA DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
SMT. AAMNA SIPAHIYOO KA MOHALLA, PARBATSAR, DIST. - NAGAUR (RAJ.)
SMT. SHAMANAAZ DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
SMT. USHA BEARATHI SHIV COLONY, JHOOTWARA, JAIPUR
ANISH MOHAMMAD SIPAHIYOO KA MOHALLA, PARBATSAR, DIST. - NAGAUR (RAJ.)
MUKESH KUMAR CHAUHAN JALEBI CHOKE, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
PARVEJ KHAN DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)
FIROZ KHAN SIPAHIYAOO KA MOHALLA, PARBATSAR, DIST. - NAGAUR (RAJ.)
PARVAT KHAN DESHWALI MOHALLA, BORAWAR, DIST. NAGAUR (RAJ.)